Ücretsiz konaklama hizmeti

  • Hasta Yakınları İçin Ücretsiz Konaklama Hizmeti

Merkez, Ankara’daki hastanelerde yatan hastası bulunan ancak kendisinin kalacak yeri olmayan ihtiyaç sahiplerine 35 yatak kapasitesi ile konaklama hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetten yerel halk, mülteci ve sığınmacı tüm kadın ve çocuklar yararlanabilmektedir.

Merkez, kurulduğu günden bu yana Azerbaycan, Arnavutluk, Kırgızistan, Kazakistan, Somali, Irak, Suriye, İran, Afganistan, Lübnan, Filistin, Rusya, Zimbabve uyruklu yabancılara ve Türk vatandaşlara toplamda 4.350 gün ücretsiz konaklama desteği sağlanmıştır.

 

  • İhtiyaç Temelli Kısa Süreli Konaklama Desteği

Saha çalışmaları kapsamında veya ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan yönlendirmeler neticesinde evsiz kalmış, kimliksiz bireylere de vaka yönetim planı doğrultusunda kısa süreli konaklama desteği sağlanmaktadır.

Koruma Faaliyetleri

Merkeze başvuran bireylerin sorun çözme bilgi ve becerilerinin artırılması yönünde eğitici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Sosyal, eğitim, sağlık konusunda danışmanlık verilen ihtiyaç sahiplerine hukuki olarak bilgilendirme yapılıp bu desteğimizden yararlanmak isteyen ya da adli süreçlerin başlaması gereken ihtiyaçlarda kurum avukatımız hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

Merkeze bireysel başvuru, kamu kurum ve STK’lardan yapılan yönlendirmeler ve saha çalışmaları sonucunda belirlenen kişilere ayni ve nakdi destekler de sağlanmaktadır. Nakdi destekler; ulaşım, sağlık ücreti (ilaç, muayene ve SGK tarafından karşılanmayan sağlık ekipmanları), engelli bireylerin ihtiyaçları, kira, çeviri desteği vb. nakdi destekler sağlanmaktadır. Ayni destekler için belirlenen ihtiyaç sahiplerine yapılan incelemeler sonucunda uygunluğunu göre düzenli gıda, hijyen, giyim desteği sağlanmaktadır.

Müracaatçıların durumlarının tespiti, sosyal risk faktörlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan saha çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Yapılan ev ziyaretleri ile bireylerin Türkiye’deki durumlarının tespiti, sosyal risk faktörlerinin belirlenmektedir. Alınan bildirimler, merkeze yapılan başvurular ve dezavantajlı bölgelerdeki tespitler doğrultusunda vaka yönetim süreci başlatılmaktadır. Müracaatçıların sosyal ve psikolojik iyilik hallerinin yükseltilmesi için; Türkiye’ye geliş süreçleri, geldikten sonraki uyumu, ekonomik, sosyal durumları değerlendirilmekte; çocukların gelişimsel öyküsü alınmakta, ihtiyaç ve sorun tespiti yapılmakta, ihtiyaçlarına yönelik gerekli yönlendirmeler de yapılmaktadır.

2020 yılında ortaya çıkan pandeminin kadın ve kız çocukları üzerindeki etkisini değerlendirmek ve bu doğrultuda destek mekanizmalarını harekete geçirmek amacıyla saha taramaları gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde özellikle kadın ve kız çocukların ekonomik olarak etkilendiği, hane içi bakım yükümlülüklerinin arttığı, daha fazla ekonomik, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Kız çocuklarının okul dışı kalma oranlarının arttığı ve erken yaşta evlendirilme riski ile karşı karşıya kaldıkları da tespit edilen diğer bulgular arasındadır.

Psikososyal Destek

Hizmet bölgesindeki birey, aile ve toplumun daha iyi yaşam koşullarına ulaşmalarının sağlanması, sorunlarla baş etme becerilerinin geliştirilmesi, katılımcı, üretken ve kendilerine yeterli hale gelebilmeleri amacıyla psikososyal destek hizmeti sunulmaktadır.

Bireysel danışmanlık hizmeti ile hem hem çocuklara hem de kadınlara kişisel ve sosyal gelişimleri doğrultusunda (iletişim, problem çözebilme, zorlu yaşam koşulları ile baş edebilme, öfke kontrolü, fobiler) kendi karakteristik özelliklerine ilişkin farkındalık kazanabilmesi ve var olan problemlerini tanımlayabilmesi ve çözebilmesi konusunda etik kurallar çerçevesinde destek sağlanmaktadır.

Sosyal, kültürel ve uyum faaliyetleri

Birey ve ailelerin bilgi, bilinç düzeylerini ve toplumsal yaşama katılımlarını artırmaya yönelik eğitim, kültür, sosyal vb. alanlarda faaliyetler yapılarak yerel halk ile sığınmacı ve mülteciler arasında uyum ve kabulü destekleyici faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Meslek edindirme kursları

Bireylerin gelişimini desteklemek ve yaşam kalitesini arttırmak, aynı zamanda bir mesleği yerine getirmek için gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Altındağ Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu iş birliği ile kuaförlük, cilt bakımı ve biçki dikiş kursları düzenlenmiştir. 123 kadın kuaförlük, 51 kadın cilt bakım ve 35 kadın biçki dikiş kursunu başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almıştır. Kurslara Türk vatandaşların yanı sıra yabancı bireyler de katılım sağlamıştır. Merkezin bulunduğu bölgenin gelir düzeyinin düşük olmasından kaynaklı olarak kursların uygulama süresi boyunca bölgede yaşayan halka da ücretsiz kuaförlük ve cilt bakım hizmeti sunulmuştur.

Dil kursları

Bölgede yaşayan yabancı uyruklu bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve Türkiye’deki yaşamlarına adapte olmalarını sağlamak amacıyla Türkçe dil kursları düzenlenmektedir. Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde başlatılan Türkçe kursları daha sonra Altındağ Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde devam ettirilmiştir. 2018 yılından günümüze kadar 162 kişi A1 ve A2 seviyelerini başarıyla tamamlamıştır.

Okuma yazma bilmeyen Türk kadınları da desteklemek amacıyla temel düzey okuma yazma kursları düzenlenmiştir.

Ücretsiz yemek hizmeti

Merkezde Türk Kızılayı Ankara Şubesi Aş Ocağı’ndan gelen yemekler, öğle saatlerinde bölgedeki ihtiyaç sahiplerine sunulmaktadır. Bölgede bulunan ilk ve orta öğretim kurumlarında öğrenim gören 350 çocuğa düzenli olarak öğle yemeği desteği sağlanmıştır.